Kindertherapeuten.com
Het overzicht met kindertherapeuten en kindercoaches
Kindertherapie
Psychosociaal Therapeut BCZ, Relatietherapeut, jongerentherapeut, kindertherapeut. coach - Gouda - Dennis Oosterwijk
Burgemeester Martenssingel 9
2806 CL Gouda
Stuur een berichtGoed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtDennis Oosterwijk | Psychosociaal Therapeut BCZ, Relatietherapeut, jongerentherapeut, kindertherapeut. coach

Therapie Gouda

Kindertherapie Gouda

 

Thema "Pesten op school"

 

Kinderen die worden gepest kunnen daar hun hele leven last van houden. Door pesten ontstaat een negatief zelfbeeld en afnemend zelfvertrouwen.

 

In tegenstelling tot plagen, waarbij kinderen onderling een grap kunnen uithalen, is er bij pesten sprake van machtsongelijkheid. Plagen kan leuk en grappig zijn, en is zelfs goed voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Bij pesten is het echter steeds hetzelfde kind dat wint en hetzelfde kind dat verliest. De pestkop wil pijn doen, kwetsen en vernielen. Het gepeste kind voelt zich eenzaam en verdrietig, hij of zij is onzeker en bang. Pesten maakt slachtoffers.

 

Graag licht ik per doelgroep (leerling, ouders, scholen) toe wat je zelf aan pesten kunt doen en wat ik samen met jou in bovenstaande en andere problematiek kan betekenen.

 

Informatie voor leerlingen in het basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op school. Jouw gevoel van persoonlijke veiligheid kan veranderen door bijvoorbeeld opdringerig gedrag, pesten, discriminatie (seksuele) intimidatie, agressie etc. Uiteraard bepaal jij voor jezelf wanneer het gedrag naar jou toe gewenst of ongewenst is, daarin heeft iedereen zijn eigen grens.

 

Je kunt natuurlijk ook last hebben van andere problemen zoals faalangst, onzekerheid of dat je moeilijk kunt opschieten met andere leerlingen of docenten.

 

Het is iets wat iedereen kan overkomen en waar je je rot onder kunt gaan voelen. Daardoor kunnen je schoolresultaten achteruit gaan of kun je zelfs een hekel aan school krijgen.

 

Je kunt dit mogelijk oplossen door er met ouders, een vriend(in), een kennis of de contactpersoon van school over te praten. Het kan ook zijn dat dit voor jou geen oplossing is voor je probleem, of dat je dit niet gemakkelijk vindt om welke reden dan ook.

 

Ik ben, naast mijn praktijk als polyenergetisch therapeut, verbonden aan diverse scholen binnen Gouda e.o. in de rol van externe vertrouwenspersoon. Dit betekent ook dat jij direct contact met mij kunt opnemen en je verhaal kwijt kunt. Ik behandel alles wat je zegt als strikt vertrouwelijk en ik ben geen verantwoording schuldig aan jouw school. Je hoeft dus niet bang te zijn dat anderen jouw verhaal te weten zullen komen.

 

Als blijkt dat ik (nog) niet verbonden ben aan jouw school als externe vertrouwenspersoon dan kun je rechtstreeks bij mij terecht in mijn praktijk. Als je vragen hebt kun je het beste even bellen of per email contact opnemen.

 

Informatie voor ouders

Er is een belangrijke rol voor de ouders weggelegd als een kind zich op een moment niet meer veilig voelt op school. Dit kan zijn door ongewenst gedrag (geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie etc.). Maar ook door bijvoorbeeld problemen als faalangst en/of onzekerheid.

 

U als ouder kent uw kind het beste. Zo kan het zijn dat u als eerste merkt dat uw kind hij/zij simpelweg “anders” is in doen en laten. Als uw kind wil praten geef het dan vooral de ruimte en probeer uzelf in de situatie van het kind te verplaatsen. Vaak zal het probleem hierdoor oplossen. Mocht dit echter niet het geval zijn dan kunt u terecht bij de interne contactpersoon van de school of bij de externe vertrouwenspersoon.

 

Ik ben, naast mijn praktijk als polyenergetisch therapeut, verbonden aan diverse scholen binnen Gouda e.o. in de rol van externe vertrouwenspersoon. Ik ben daardoor geen verantwoording schuldig aan de school en wordt gehouden aan mijn beroepsgeheim.

 

Ook u als ouder kunt een beroep op mij doen als er problemen zijn binnen de school- en/of thuissituatie in relatie tot uzelf en/of uw kind. Afhankelijk van het probleem kan naast individuele begeleiding ook relatietherapieof gezinscoaching tot een oplossing leiden. De ervaring leert dat mijn werkwijze als positief wordt ervaren ten opzichte van regulier hulpverlenende instanties.

 

De kosten voor mijn begeleiding als externe vertrouwenspersoon worden – afhankelijk van het schoolreglement – vergoed door de school met een eventuele bijdrage van u als ouder.

 

Als blijkt dat ik (nog) niet als externe vertrouwenspersoon aan de school van uw kind ben verbonden, dan kunt u rechtstreeks met mij een afspraak maken in mijn praktijk. De kosten worden in dit geval deels vergoed door vrijwel alle ziektekostenverzekeraars.

 

Informatie voor scholen

Veiligheid op scholen is – helaas – een nog immer actueel thema. Het feit dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen is een basisbehoefte en naar mijn idee een basisrecht. Er zijn verschillende vormen van ongewenst gedrag waarmee uw leerlingen en personeel geconfronteerd kunnen worden zoals geweld, agresssie, pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie etc. Dit kan vervelende gevolgen hebben zoals (faal)angst, onzekerheid, afnemende prestaties, stress etc.

 

Sinds de invoering van de Kwaliteitswet voor het onderwijs op 1 augustus 1998 zijn scholen verplicht om een klachtenregeling te hebben ter bescherming van leerlingen en personeel tegen machtsmisbruik. Deze klachtenregeling schrijft voor dat elke school verplicht is om een interne en externe vertrouwenspersoon aan te stellen.

 

Aandacht voor Jou kan een bijdrage leveren aan de veiligheid van uw leerlingen, ouders en personeel. De meerwaarde is dat ik, naast het vervullen van de rol van externe vertrouwenspersoon, ook in staat ben om de (therapeutische) hulpverlening zelf op mij te nemen. Dit voorkomt dat een kind, ouder of docent meermalen hetzelfde verhaal hoeft te vertellen, maar juist direct met zijn of haar probleem aan de slag kan. Daarnaast leert de ervaring dat mijn werkwijze als positief wordt ervaren ten opzichte van regulier hulpverlenende instanties.

 

Omdat een samenwerking tussen uw school en mij maatwerk is, verzoek ik u contact op te nemen om een afspraak te maken. Onderstaand een indruk van de ondersteuning die ik kan bieden:

 

·         Externe vertrouwenspersoon: o.a. voorlichting, afhandelen van klachten, behandelen van klachten, rapportage, informatieve publicatie in schoolgids.

·         Beleidsontwikkeling: o.a. (her)schrijven van een voorlichtingsplan (communicatieplan), implementatie en uitvoering van dit voorlichtingsplan, bijstelling en evaluatie.

 

·         Therapeutische trajecten: Afhankelijk van de aard van de hulpvraag is begeleiding en/of therapie mogelijk. Dit wordt vergoed door vrijwel alle ziektekostenverzekeraars via de polis van de hulpvrager.

 


Wil je meer weten of een afspraak maken, neem dan contact met mij op.

Dennis

Opleidingen & registraties

2000 - 2004 Hoge Hotelschool Den Haag, Den Haag (BBA) 2004 - 2007 Academie voor Polyenergetische Therapie, Amersfoort (NLP, Hypnotherapie, Regressietherapie, Energiewerk, Psychopathologie, Communicatie) 2015 - 2019 Instituut E.E.N, Panheel (E.E.N. Therapie, inclusief Psychosociale- en Medische basiskennis conform richtlijnen CPION). Jaarlijks volg ik meerdere bij- en nascholingscursussen om de opgedane vakkennis op peil te houden en verder te ontwikkelen, conform de eisen van de beroepsvereniging V.B.A.G. en beroepsregister RBCZ, o.a. op het gebied van o.a. sekscounselling, EFT (Emotional Freedom Techniques) en relatietherapie.

Specialisaties

Accreditaties en Registraties Beroepsvereniging VBAG - lidnummer 2090205 - januari 2009 - heden Beroepsorganisatie MET - lidnummer 2022-126 - februari 2022 - heden Beroepskoepel RBCZ - 911306R - januari 215 - heden (voorheen via voorloper RBNG sinds 2010) AGB zorgverlener - 90037890 - januari 2009 - heden AGB praktijkcode - 90016487 - januari 2009 - heden Kamer van Koophandel Rotterdam: 24442712 - september 2008 - heden Registraties VBAG - Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze TP - Therapiepsycholoog - Netwerk van therapeuten en psychologen TCZ - Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg RBCZ - Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg EFT - Stichting EFT Nederland

Therapievormen

  • Gezinstherapie
  • Hypnotherapie kinderen
  • Integratieve jongerentherapie
  • Integratieve kindertherapie
  • Jongerencoaching
  • Jongerentherapie
  • Kindercoaching
  • Kinderpsychotherapie
  • Kindertherapie
  • Ouderbegeleiding

Tarieven

85,00 per uur (Individueel) en 65,00 per persoon per uur (relatie)

Openingstijden

9.00 - 21.00 (ma-wo) 9.00 - 17.00 (do-vr)

Ligging


© Kinderpsychologen - kindertherapeuten en kindercoaches
Disclaimer | Privacy verklaring | Over ons | Login